Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2015

coldoutsidecoldinside
Czekanie to dziwny okres, powoduje ogromne i nieusuwalne zniszczenia, nawet jeżeli umie się czekać.
— Grażyna Jagielska - Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym.
coldoutsidecoldinside
Smutek przygniatał, obciążał kończyny, wpychał kawałki szkła do płuc, tak że nawet oddychanie było męczarnią.
— Harlan Coben
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarapingyourmind rapingyourmind
coldoutsidecoldinside
Nauczyłaś mnie co to znaczy się uśmiechać. Żyć z sercem, które czuło życie. Z każdym kilometrem wnikałaś w skałę, którą się stałem i rozbijałaś rysy i głazy mojej duszy. Jako pierwsza poskładałaś mnie z kawałeczków. W sprawach miłości nauczyłaś mnie raczkować, potem chodzić, biegać, a następnie gdzieś tam, na plaży, pod księżycem, w czasie biegu w kierunku wiatru, gdy biliśmy kolejny rekord na kilometr, obróciłaś się w moją stronę, rozcięłaś więzy, które pętały moje skrzydła i nauczyłaś mnie latać.
— Charles Martin (z książki Pomiędzy nami góry)
Reposted fromSkydelan Skydelan viarapingyourmind rapingyourmind
coldoutsidecoldinside
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham. "
— Hłasko
Reposted fromrefuge refuge viarapingyourmind rapingyourmind
coldoutsidecoldinside
Tęsknię do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy w kinie (…) na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, tez potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twego.
— Osiecka i Przybora
coldoutsidecoldinside
- Więc kiedy bywa się razem?
- Nie wiem. Może wtedy, kiedy jest się samemu. I kiedy tego drugiego człowieka już nie ma, i kiedy wiesz, że nigdy już nie wróci do ciebie. Może wtedy jesteś z nim naprawdę i na zawsze. Jeśli umiesz go pamiętać.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viarapingyourmind rapingyourmind
coldoutsidecoldinside
Mówią, że oczy nie kłamią, mówią też, że czego nie widzą, tego sercu nie żal. 
A przecież żal. 
— ignacy karpowicz
coldoutsidecoldinside
Nigdy nie mamy pewności, że osoba którą mamy przed oczami pojawi się przed nimi ponownie. Nie mamy pewności, że słowa które zostawiamy na później będą miały okazje wylać się z nas. Nie mamy pewności, że zapach który działa jak narkotyk jeszcze kiedyś dotrze do naszych zmysłów.
— Bezimienna
coldoutsidecoldinside
Nie zapomnij o mnie, kiedy położysz się spać
coldoutsidecoldinside
0851 a64f
tak bardzo.
coldoutsidecoldinside
3542 11e7
bardzo.
Reposted fromoutcat outcat viarapingyourmind rapingyourmind
coldoutsidecoldinside
mieć się dla kogo umalować jest prawie tak samo ważne, jak mieć dokąd pójść.
— m. łoziński / reisefieber
coldoutsidecoldinside
Budzisz się w środku nocy by poprawić poduszkę a i tak będziesz
myśleć o nim.
coldoutsidecoldinside

Była w zasadzie bardzo niepewną siebie osobą, a ta niepewność sprawiała, że wszyscy się w niej zakochiwali... Była gwiazdą, która nie potrafiła dostrzec własnego blasku.

— Donald Spoto
coldoutsidecoldinside
coldoutsidecoldinside
Można nie spać przez cały tydzień, przepłakać całą noc, stracić głowę z miłości i nikt niczego nie zauważy.
— Janusz Leon Wiśniewski "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted fromxalchemic xalchemic viarapingyourmind rapingyourmind
coldoutsidecoldinside

Nie wierz nigdy, kiedy mówię, że nie chcę

— Myslovitz
Reposted fromMooonroe Mooonroe viarapingyourmind rapingyourmind
coldoutsidecoldinside
Skoro bowiem istnieje niebo, odnajdziemy się, bo bez ciebie nie ma nieba
— Najdłuższa podróż
Reposted fromdobrebopolskie dobrebopolskie viabrzask brzask
coldoutsidecoldinside
Kto powiedział, że ciężkie jest czekanie, rzekł prawdę.
— Niccolò Machiavelli, La Mandragola
Reposted from9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli viabrzask brzask
coldoutsidecoldinside
Bo lepiej się zbytnio nie nastawiać i być mile zaskoczonym, niż zawiedzionym, bo miało się zbyt wielkie oczekiwania
— A.
Reposted fromLlulia Llulia viakatalama katalama
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl